Νόμος 3262/04

Ν3262/2004: Τροποποιήσεις άρθρων του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3262/2004: Τροποποιήσεις άρθρων του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού, (ΦΕΚ 173/Α/2004), 15-09-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Β: Αθλητική δικαιοσύνη

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομική εξυγίανση

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Αποτίμηση αξίας αθλητών

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Οικογενειακή κερκίδα

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-09-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.