Νόμος 3262/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3057/2002 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 15 περίπτωση ι)δ. του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:

 

α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων ΑΑΕ ή ΤΑΑ και επαγγελματίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται

 

β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, ΑΑΕ ή ΤΑΑ με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

 

Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

 

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο ΑΑΕ ή ΤΑΑ για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

 

γ) Στο αθλητικό σωματείο, ΑΑΕ ή ΤΑΑ η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) δύο ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, ΑΑΕ ή ΤΑΑ και πρόστιμο για τα αθλητικό σωματεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις ΑΑΕ ή ΤΑΑ τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Α' εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις ΚΑΕ που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωματείου, ΑΑΕ ή ΤΑΑ. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή ΤΑΑ ή ΑΑΕ σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.

 

δ) Στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Ζ του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις ΑΑΕ ή ΤΑΑ τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Α' εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις ΚΑΕ που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.