Νόμος 3296/04 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 και 11), 2 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 3 (παράγραφοι 5 και 6), 4, 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 8 και 11) από 01-01-2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

β) Των άρθρων 1 (παράγραφος 9) και 3 (παράγραφος 7) από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και μετά.

 

γ) Του άρθρου 5 (παράγραφοι 6 και 7) από το οικονομικό έτος 2005, για εισοδήματα αυτού του οικονομικού έτους και μετά.

 

δ) Του άρθρου 5 (παράγραφος 14) από 01-01-2005 για το επίδομα που καταβάλλεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

ε) Του άρθρου 5 (παράγραφος 4) από 01-01-2005, για ποσά επιδοτήσεων που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

στ) Του άρθρου 6 (παράγραφος 6) για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και επομένων.

 

ζ) Του άρθρου 9 (παράγραφοι 2, 3, 5, 6, 7 και 14) για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 01-01-2005 και μετά.

 

η) Του άρθρου 20 (παράγραφοι 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12) από 01-01-2005.

 

θ) Του άρθρου 20 (παράγραφοι 3 και 4) για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01-01-2005 και μετά.

 

ι) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.