Νόμος 3301/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους της:

 

α) παρά την έναρξη ή συνέχιση διαδικασιών εκκαθάρισης ή μέτρων εξυγίανσης σε σχέση με τον ασφαλειοδότη ή τον ασφαλειολήπτη, ή

 

β) παρά οποιαδήποτε επιχειρούμενη εκχώρηση, δικαστική ή άλλη κατάσχεση ή άλλου είδους διάθεση των σχετικών δικαιωμάτων ή σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά.

 

2. Η εφαρμογή της ρήτρας εκκαθαριστικού συμψηφισμού δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.