Νόμος 3333/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα όρων κυκλοφορίας και προσωπικού ΚΤΕΛ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 11 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, τα λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς και των Νήσων Αίγινας και Σαλαμίνας, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μετά τη συμπλήρωση είκοσι (27) επτά ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των άνω περιοχών, τα οποία, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, είχαν συμπληρώσει είκοσι τρία (23) έτη κυκλοφορίας και δεν έχουν ήδη αποσυρθεί.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται περίπτωση ι)ε' ως εξής:

 

{ι)ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία ή του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων επιτρέπεται, με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.