Νόμος 3333/05

Ν3333/2005: Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3333/2005: Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 91/Α/2005), 12-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Έκταση, μεταφορικές υποδομές και αρχές χωροθέτησης Εμπορευματικών Κέντρων

 

Κεφάλαιο Β: Προϋποθέσεις και διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου

Άρθρο 4: Δραστηριότητες Εμπορευματικού Κέντρου

Άρθρο 5: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης

Άρθρο 6: Ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου

Άρθρο 7: Εκπόνηση και Εφαρμογή Πολεοδομικής Μελέτης

Άρθρο 8: Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 9: Άδεια Λειτουργίας

Άρθρο 10: Εγκατάσταση επιχειρήσεων στα Εμπορευματικά Κέντρα

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 13: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 14: Ελεύθερες Ζώνες

 

Κεφάλαιο Γ: Επιχορήγηση - εμπορευματικό κέντρο Θριάσιου Πεδίου

 

Άρθρο 15: Επιχορήγηση

Άρθρο 16: Διαδικασία επιλογής

Άρθρο 17: Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 18: Σύμβαση επιχορήγησης

Άρθρο 19: Έργα βελτίωσης και επέκτασης Εμπορευματικών Κέντρων

Άρθρο 20: Εποπτεία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου - Κυρώσεις για παράβαση όρων

Άρθρο 21: Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 22: Θέματα όρων κυκλοφορίας και προσωπικού Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-04-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.