Νόμος 3345/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Απολογισμός Ισολογισμός Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 224 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 224: Απολογισμός Ισολογισμός Κοινοτήτων

 

1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας, υποβάλλει στο κοινοτικό συμβούλιο τους λογαριασμούς της διαχειρίσεως του περασμένου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και προκειμένου για Κοινότητες που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, με πράξη που εκδίδει μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή των λογαριασμών.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 223, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως και για τις Κοινότητες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.