Νόμος 3345/05

Ν3345/2005: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3345/2005: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων, (ΦΕΚ 138/Α/2005), 16-06-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οικονομικά και λειτουργικά θέματα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 1: Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 2: Διαχείριση εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ρύθμιση επί μέρους οικονομικών ζητημάτων

Άρθρο 3: Επιχορήγηση αστικών εταιριών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 4: Λειτουργικά θέματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

 

Άρθρο 5: Απαλλαγή από δημοτικό τέλη καθαριότητας και άλλα οικονομικά και οργανωτικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 6: Απολογισμός Ισολογισμός Δήμων

Άρθρο 7: Απολογισμός Ισολογισμός Κοινοτήτων

Άρθρο 8: Αναδιαπραγμάτευση και κεφαλαιοποίηση παλαιών δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ρύθμιση εξόφλησης οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 9: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων από την παραχώρηση της χρήσης του Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων

Άρθρο 11: Καταστήματα Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και χώροι στάθμευσης στα κέντρα διασκέδασης

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης

 

Άρθρο 13: Θέματα λειτουργίας Ληξιαρχείων και ομογενών

Άρθρο 14: Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 15: Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 16: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και λειτουργικά θέματα της Διοίκησης

Άρθρο 17: Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Άρθρο 18: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-06-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.