Νόμος 3370/05 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποιήσεις των νόμων 2071/1992 και 2519/1997 και του προεδρικού διατάγματος 228/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 2071/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η θέση που πρόκειται να κενωθεί στο τέλος του έτους λόγω της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του ιατρού που συμπλήρωσε το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του επαναπροκηρύσσεται στην αρχή του ίδιου έτους.}

 

2. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 228/2004 (ΦΕΚ 212/Α/2004) καταργείται.

 

3. Οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι υπηρετούν σε Περιφερειακά Ιατρεία, εντάσσονται στον κλάδο Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας με το βαθμό του Επιμελητή Β', σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως με την ένταξη τους και καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ανωτέρω ιατρών από την υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.