Προεδρικό διάταγμα 228/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας-Ειδικές Απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

 

α. H παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού. Άδεια χρήσης ακτινολογικού μηχανήματος απαιτείται μόνον εφόσον η ισχύς του υπερβαίνει τα 100 kW, άλλως αρκεί απλή κοινοποίηση στην αρμόδια Αρχή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.