Νόμος 3385/05

Ν3385/2005: Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3385/2005: Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 210/Α/2005), 19-08-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης

 

Άρθρο 1: Χρονικά όρια εργασίας

Άρθρο 2: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Άρθρο 3: Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Β: Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

 

Άρθρο 7: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών σε πλημμυροπαθείς

Άρθρο 8: Αναγνώριση χρόνου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Άρθρο 9: Συμψηφισμός καθυστερούμενων εισφορών

Άρθρο 10: Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς Απασχολουμένους

Άρθρο 11: Ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 16-08-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.