Νόμος 3429/05

Ν3429/2005: Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3429/2005: Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, (ΦΕΚ 314/Α/2005), 27-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

 

Άρθρο 1: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης

Άρθρο 3: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος

Άρθρο 5: Στρατηγικό σχέδιο

Άρθρο 6: Επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις των δημοσίων επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Έλεγχος και εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων

Άρθρο 9: Κυρώσεις σε βάρος των δημοσίων επιχειρήσεων και των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων

Άρθρο 10: Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 11: Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 12: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 13: Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

Άρθρο 14: Υφιστάμενο προσωπικό

Άρθρο 14A: Ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων

Άρθρο 14Β: Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων

Άρθρο 14Γ: Εταιρικός Μετασχηματισμός της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

 

Κεφάλαιο Β: Συμμετοχή του δημοσίου σε εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές

 

Άρθρο 15: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 16: Οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία

Άρθρο 17: Θέματα προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρμογής

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-12-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.