Νόμος 3453/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβολαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 01-01-2006 μέχρι και την 28-02-2006, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31-12-2005, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η ισχύς των πιστοποιητικών ή των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 32 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), καθώς και του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-2005, παρατείνεται μέχρι και την 28-02-2006.

 

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-01-2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.