Νόμος 3458/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος δημοσιεύεται από τον εκκαθαριστή, άλλως από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή, με την καταχώριση αποσπάσματος της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες που κυκλοφορούν στην επικράτεια κάθε κράτους - μέλους υποδοχής.

 

2. Η απόφαση έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος καταχωρίζεται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, στο οποίο καταχωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 όλες οι μεταβολές των πράξεων και στοιχείων των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των αλλοδαπών τραπεζικών επιχειρήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.