Νόμος 3458/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Απόδειξη του διορισμού εκκαθαριστή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διορισμός του εκκαθαριστή αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού είτε με οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής.

 

2. Αν ο εκκαθαριστής προτίθεται να ενεργήσει στην Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου νομιμοποίησής του στην ελληνική, χωρίς να απαιτείται άλλου τύπου νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

 

Ειδικότερα, ο διορισμός εκκαθαριστή στην Ελλάδα ως χώρα καταγωγής αποδεικνύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και ιδίως:

 

α. ο διορισμός εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύεται με την προσκόμιση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται η περί διορισμού του Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1665/1951,

 

β. ο διορισμός συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως του Εμπορικού Νόμου.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφαρμόζονται αναλόγως και για τον εκκαθαριστή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.