Νόμος 3458/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επιφύλαξη κυριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης κατά πιστωτικού ιδρύματος, που έχει αγοράσει περιουσιακό στοιχείο, δεν θίγει τα δικαιώματα του πωλητή, τα οποία βασίζονται σε επιφύλαξη της κυριότητας, αν κατά το χρόνο θέσης σε εφαρμογή των μέτρων αυτών ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους.

 

2. Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης κατά πιστωτικού ιδρύματος που πωλεί ένα περιουσιακό του στοιχείο, μετά την παράδοσή του, προκειμένου περί κινητών, προκειμένου δε περί ακινήτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης που γίνεται με τη μεταγραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεν εμποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος, αν κατά το χρόνο της θέσης σε εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.