Νόμος 3512/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο ιδρυόμενο Τέμενος τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (ιμάμης), μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του θρησκευτικού αυτού λειτουργού περιορίζονται στην ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία του Τεμένους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών. Ασκεί τα καθήκοντα αυτά και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τις θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4)β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.

 

2. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 217 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.