Νόμος 3554/07 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ), εντάσσονται από 01-01-2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 209/2006 (ΦΕΚ 209/Α/2006).

 

Από την ένταξη των ανωτέρω προσώπων και εφεξής δεν καταβάλλονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδότη. Η οικονομική επιβάρυνση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλύπτεται με την καταβολή από την Τράπεζα Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία εισφοράς ποσού 61.754.000 €, βάσει της ειδικής οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή κάθε έτους αρχής γενομένης από 01-01-2007. Το ποσό κάθε δόσης διαμορφώνεται σε 7.625.000 €, λαμβανομένου υπόψη συντελεστή προεξόφλησης 5,03 %.

 

Στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και σε όσες θα καταβληθούν μετά την ένταξη του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων δεν χορηγούνται αυξήσεις.

 

Εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλεται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων από την Τράπεζα Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία εφάπαξ ποσό 770.000 € που αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 01-01-1993 ασφαλισμένων του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής. Το ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 3371/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.