Νόμος 3554/07

Ν3554/2007: Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3554/2007: Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 80/Α/2007), 16-04-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εισοδηματική πολιτική έτους 2007

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Πάγια έξοδα κίνησης

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 4: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 5: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 6: Αύξηση των κατ' αποκοπή συντελεστών επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 7: Διαγραφή χρεών και εξάλειψη βαρών

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-04-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.