Νόμος 3710/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συλλογή νομοθεσίας για θέματα μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταρτίζεται βοήθημα τεκμηρίωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις και κάθε άλλο απαραίτητο νομικό κείμενο που αφορά σε θέματα μεταφορών.

 

2. Το βοήθημα αυτό έχει ως σκοπό να διευκολύνει στην ανάγνωση και εύρεση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα μεταφορών. Το βοήθημα τεκμηρίωσης δεν έχει νομική ισχύ, συνιστά απλό βοήθημα και δεν δεσμεύει τις Αρχές.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται επιτροπές στις οποίες ανατίθεται το έργο των παραπάνω παραγράφων. Στην απόφαση ρυθμίζονται το έργο, η σύσταση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις επιτροπές.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των επιτροπών και της γραμματείας, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.