Νόμος 3710/08

Ν3710/2008: Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3710/2008: Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 216/Α/2008), 23-10-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα νομοθεσίας μεταφορών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 1: Συλλογή νομοθεσίας για θέματα μεταφορών

Άρθρο 2: Ενσωμάτωση οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος σιδηροδρόμων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα μεταφορών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Άρθρο 3: Ενσωμάτωση κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών

Άρθρο 4: Σύσταση επιτροπής για τις πράσινες μεταφορές

Άρθρο 5: Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Άρθρο 6: Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις

Άρθρο 7: Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις πολεοδομικές απαιτήσεις

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας εγκαταστάσεων και εξοπλισμών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων

Άρθρο 10: Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και αερίων καυσίμων

Άρθρο 11: Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων

Άρθρο 12: Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ξηράς και Σημεία Ανεφοδιασμού Καυσίμων, για πλωτά μέσα, καθώς και σταθμοί αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες)

 

Κεφάλαιο Γ: Προσαρμογή της νομοθεσίας των εμπορευματικών κέντρων στις σύγχρονες χωροταξικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

 

Άρθρο 13: Διεύρυνση των δυνατοτήτων ίδρυσης και επιχορήγησης εμπορευματικού κέντρου

Άρθρο 14: Καθιέρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Οδική ασφάλεια

 

Άρθρο 15: Έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 16: Εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών

Άρθρο 17: Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 18: Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ειδικών κατηγοριών υποψήφιων οδηγών

Άρθρο 19: Επέκταση επαγγέλματος αυτοκινητιστή και οδικού μεταφορέα

 

Κεφάλαιο Ε: Σιδηροδρομικές μεταφορές

 

Άρθρο 20: Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων

Άρθρο 21: Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Άρθρο 22: Έργα του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 23: Προσωπικό της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οδικές μεταφορές

 

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τις Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμες Εταιρείες

Άρθρο 26: Όριο ηλικίας οδηγών λεωφορείων και Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης

 

Κεφάλαιο Ζ: Αεροπορικές μεταφορές

 

Άρθρο 27: Επιτροπή Αεροπορικού Κώδικα

Άρθρο 28: Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Άρθρο 29: Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

Άρθρο 30: Προσωπικό της Μονάδας Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Άρθρο 31: Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητα και Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Άρθρο 32: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

Άρθρο 33: Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακών Έργων

Άρθρο 35: Θέματα Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-10-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.