Νόμος 3710/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ενσωμάτωση οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος σιδηροδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ενσωμάτωση οδηγιών για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος σιδηροδρόμων Πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας [ΕΟΚ] 1996/48/ΕΚ (EEL 235/1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, όπως ισχύει, και του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας [ΕΟΚ] 2001/16/ΕΚ (EEL 110/2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, όπως ισχύει, και οι οποίες τροποποιούν τα παραρτήματα II έως VI των παραπάνω οδηγιών, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.