Νόμος 3710/08 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Έργα του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν επί θεμάτων έργων ή μελετών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία δύνανται να αποφασίζουν ή να γνωμοδοτούν επί θεμάτων έργων ή μελετών της εταιρίας Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα όργανα αυτά και το έργο τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.