Νόμος 3710/08 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης των μελετών και περαιτέρω υλοποίησης του έργου Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου που θα κατασκευασθεί στο Καστέλλι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Οι σχετικές αρμοδιότητες, που αναφέρονται σε εκκρεμείς συμβάσεις, καθώς και διαδικασίες ανάθεσης, μεταβιβάζονται από την 01-05-2008 στο ως άνω Υπουργείο, το οποίο αποτελεί από τότε και στο εξής την αναθέτουσα αρχή και εργοδότη των συμβάσεων. Με απόφαση του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών ή συναφών υπηρεσιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.