Νόμος 3710/08 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2669/1998 Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (ΦΕΚ 283/Α/1998), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20, που έχει ως εξής:

 

{20. Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού κίνησης και τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου σε άλλο φορέα, εφόσον αυτή επιτρέπεται κατ' εφαρμογή γενικών διατάξεων, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα στον οποίο ο προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλος ανήκει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.