Νόμος 3710/08 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Θέματα Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως καθηγητές αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι 30-09-2007, προσλαμβάνονται εφεξής, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, ως αναπληρωτές στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική προϋπηρεσία σε αυτές και σε ποσοστό 50% των εκάστοτε προκηρυσσόμενων θέσεων καθηγητών.

 

β. Κατ' εξαίρεση, όσοι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά τις εκπαιδευτικές περιόδους 2006 - 2007 και 2007 - 2008, εμπίπτουν στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1)α, ανεξάρτητα από τη συνολική τους προϋπηρεσία.

 

2. α) Από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου 2008 - 2009 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών τεχνικών θεμάτων σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πραγματοποιούνται ως εξής:

 

α)α) σε ποσοστό 60% από εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 3105/2003,

 

β)β) σε ποσοστό 40% από τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους στον Οργανισμό.

 

β) Κατ' εξαίρεση, όσοι εκπαιδευτικοί τεχνικών μαθημάτων, είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών που έχει καταρτιστεί επί τη βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 3105/2003 και έχουν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή εκπαιδευτικού τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έχοντας υπηρετήσει τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο κατά την τελευταία τριετία (2005 - 2008) και έως 30-09-2008, διορίζονται κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο κατά τη σειρά προϋπηρεσίας όπως αναγράφονται στον πίνακα, το αργότερο μέχρι την εκπαιδευτική περίοδο 2012 - 2013. Οι εναπομένουσες θέσεις καταλαμβάνονται όπως περιγράφεται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

 

3. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων για τους εκπαιδευτικούς του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, χρονικής διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.