Νόμος 3710/08 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παράγραφος 4)α του άρθρου 5 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.