Νόμος 3710/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση επιτροπής για τις πράσινες μεταφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εννεαμελής διαρκής Επιτροπή για θέματα πράσινων μεταφορών / Έργο της Επιτροπής είναι η πρόταση και η προώθηση προς υλοποίηση μέτρων για καθαρότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές (πράσινες μεταφορές).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ειδικός επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και παρέχει τις υπηρεσίες του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.