Νόμος 3730/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), όπως αυτή ισχύει, εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, στους οποίους έχει γίνει μεταμόσχευση οργάνου, καθώς και πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και από συγγενή ανοσοανεπάρκεια.

 

2. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001, μπορούν, ύστερα από υπηρεσία 5 ετών σε θέση Επιμελητή Α', να εξελιχθούν και να καταλάβουν προσωποπαγή θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.