Νόμος 3730/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την κρίση των υποψηφίων για πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων και στη λοιμωξιολογία θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ως τέτοιος λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω εξέλιξη των ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε. Ομοίως αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την πρόσληψη και την εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες ή Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο Αρεταίειο και Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

 

Στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κατέχουν βαθμό Επιμελητή Α' η προϋπηρεσία του άρθρου 25 παράγραφος 5 του νόμου 3868/2010 προσμετράται για τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως προς αξιολόγηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

2. Ιατροί μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, που συμπληρώνουν 2 έτη υπηρεσίας σε κλινικές Εντατικής Θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων, δύναται να λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις κατά τα ισχύοντα για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

3. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιατροί. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 01-04-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.