Νόμος 3731/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Γενικός Διευθυντής, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' και είκοσι (20) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατελέσει ή είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

 

Αν δεν υπάρχει τέτοιος υποψήφιος επιλέγεται υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και βαθμού, με δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υποψήφιος, επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με βαθμό Α' και είκοσι (20) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατελέσει ή είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

 

2. Ως Διευθυντής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης, επιλέγεται κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α' που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Υποδιευθυντή και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α', που έχει ασκήσει καθήκοντα Τμηματάρχη Α' τουλάχιστον επί 2 έτη και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α'. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί 2 έτη καθήκοντα Υποδιευθυντή και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α', που έχει ασκήσει καθήκοντα Τμηματάρχη Α' τουλάχιστον επί 2 έτη.

 

3. Ως Υποδιευθυντής επιλέγεται κατά προτεραιότητα υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Α', και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α'. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Α' και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α'.

 

4. Ως Τμηματάρχης Α', προϊστάμενος Τμήματος, επιλέγεται, κατά προτεραιότητα υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Β' και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Β' και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο Β' βαθμό. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί ένα (1) έτος καθήκοντα Τμηματάρχη Β' και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται υπάλληλος με βαθμό Α', και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος, επιλέγεται Επόπτης που έχει ασκήσει τουλάχιστον επί τέσσερα (4) έτη καθήκοντα Επόπτη.

 

5. Ως Τμηματάρχης Β' επιλέγεται, κατά προτεραιότητα, υπάλληλος Α' βαθμού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' 2 έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' 2 έτη και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, με Α' βαθμό και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Επόπτης με τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στη θέση του Επόπτη και Β' βαθμό.

 

6. Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, που έχει συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Γ.

 

7. Ως Τμηματάρχης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος επιλέγεται κατά προτεραιότητα, υπάλληλος Α' βαθμού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' τέσσερα (4) έτη, και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α', και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό Β', που έχει συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β' τέσσερα (4) έτη και, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Α' και, αν δεν υπάρχει, επιλέγεται Επόπτης με τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στη θέση του Επόπτη. Ως Επόπτης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, που έχει συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό Γ.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται επίδομα θέσης ευθύνης για τις θέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.