Νόμος 3773/09 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Υποκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η Βόλος 2013 υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μεσογειακών Αγώνων 2013, που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 26334/10-06-2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 263/Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης/2008) και η οποία καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.