Νόμος 3773/09 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα προνόμια και οι ατέλειες του άρθρου 26, καθώς και τα Θέματα προσωπικού του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011 που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν [Α] 1217/11-01-2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού (ΦΕΚ 35/Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης/2008) και έχει ήδη τροποποιηθεί με την με την υπ' αριθμόν [Α] 7929/27-02-2008 απόφαση του ως άνω Υφυπουργού (ΦΕΚ 89/Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης/2008). Ειδικά οι Συμβάσεις του προσωπικού, οποιασδήποτε φύσεως, λύονται σε κάθε περίπτωση αζημίως για την Οργανωτική Επιτροπή στις 31-12-2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.