Νόμος 3773/09 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αμέσως, όπως αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. ή εμμέσως, όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση κέντρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι Απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού υπέρ της ανώνυμης εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων - Βόλος 2013 Ανώνυμη Εταιρεία ή του Ελληνικού Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα είτε στα οποία το Δημόσιο έχει πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, που ορίζεται με την πράξη κήρυξης της. Ακίνητα απαλλοτριωθέντα κατ' αυτόν τον τρόπο παραμένουν εσαεί στην αποκλειστική χρήση του Δημοσίου και αποκλείεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική τους αξιοποίηση.

 

β) Οι Απαλλοτριώσεις Μεσογειακών Έργων που κηρύσσονται κατά την προηγούμενη περίπτωση α' εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες ή και μείζονος σημασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.