Νόμος 3773/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) τροποποιείται ως εξής:

 

{10. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται αναφορά σε αρχαιολογικά εν γένει έργα ή εργασίες, που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, στα έργα αυτά ή τις σχετικές εργασίες περιλαμβάνεται και η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.