Νόμος 3773/09 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Ταμείων Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων ανακαλείται οποτεδήποτε και αζημίως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.