Νόμος 3867/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ορισμός, Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση Β) του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009 (L302/2009, εφεξής Κανονισμός) νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου ο Σκοπός περιλαμβάνει την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επί επαγγελματικής βάσεως.

 

2. Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 14 έως 19 αυτού του νόμου είναι η ρύθμιση της εγγραφής στην ΕΡΑ-ΑΚΑ, της εποπτείας και της επιβολής κυρώσεων των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.