Νόμος 3867/10 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 3371/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) μετά την περίπτωση η' προστίθεται περίπτωση θ', ως εξής:

 

{θ) τέλη από την αρχική εγγραφή Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτοί ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16-09-2009.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.