Νόμος 3868/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κύρωση Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19-04-2010 τροποποιητική Σύμβαση Δωρεάς του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία (Παράρτημα), με την οποία τροποποιείται η από 27-03-2007 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007).

 

2. Η παράγραφος Ένα (1) του άρθρου πρώτου του άρθρου 2 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007) τίθεται ως ακολούθως:

 

{1. Ο Δωρητής ανέλαβε την υποχρέωση υπό τους όρους που ορίσθηκαν στην τροποποιούμενη από 27-03-2007 Σύμβαση να κατασκευάσει και να εξοπλίσει ξενοδοχειακά, με δικές του δαπάνες, μία Ογκολογική Μονάδα Παίδων, δυναμικότητας 107 κλινών, εκτεινόμενη σε πέντε κτήρια, με συνολικό μεικτό εμβαδόν 14.911 m2 περίπου, η οποία θα περιλαμβάνει, εκτός των κλινών νοσηλείας και μεταμόσχευσης μυελού των οστών, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια, σχολείο, αμφιθέατρο και χώρους ψυχολογικής υποστήριξης των νοσηλευομένων παιδιών και των γονέων τους και θα ονομάζεται Ογκολογική Μονάδα Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΠΙΔΑ. Στην Ογκολογική Μονάδα και στα κτήρια αυτής θα ενταχθούν διοικητικά και θα στεγασθούν υφιστάμενα Ογκολογικά και Ογκολογικά / Αιματολογικά Τμήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες των Νοσοκομείων Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Τα κτήρια της Ογκολογικής Μονάδας θα συνδέονται με εναέριο διάδρομο με το κτήριο του Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και δια μέσου αυτού και με το Νοσοκομείο Παίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.}

 

3. Η παράγραφος έξι (6) του άρθρου πρώτου του άρθρου 2 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007) τίθεται ως ακολούθως:

 

{6. Η Ογκολογική Μονάδα Παίδων θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά πάσχοντα από κακοήθεις νεοπλασίες και κακοήθεις αιματοπάθειες, θα διαθέτει χώρους αφιερωμένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων και θα εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης. Περαιτέρω, θα παρέχει ψυχολογική και ηθική υποστήριξη στα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειες τους με ευθύνη, φροντίδα και επιμέλεια του Δωρητή.}

 

4. Το άρθρο δεύτερο του άρθρου 2 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007) αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των 2.784.180 € προκειμένου να αποκτηθούν επ' ονόματι του νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα:

 

Περιγραφή Εξοπλισμού

Τεμάχια

Τιμή μονάδος €

Μερικό Σύνολο €

Νοσηλευτική κλίνη ηλεκτρική - Κομοδίνο Χρώμα Γαλάζιο

74

4.500

333.000

Νοσηλευτική κλίνη ηλεκτρική - Κομοδίνο Χρώμα Πορτοκαλί

59

4.500

265.500

Κλίνη εξεταστική ρυθμιζόμενου ύψους ηλεκτρική

6

6.000

36.000

Ηλεκτροκίνητο φορείο

6

10.000

60.000

Στατό ορού τροχήλατο

178

800

142.400

Διαφανοσκόπιο επίτοιχο διπλό

12

4.000

48.000

Ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα

169

250

42.250

Αναρρόφηση κενού

169

300

50.700

Τροχήλατο φωτισμού

4

4.000

16.000

Ραφιέρες αρχειοθέτησης

16

16.000

256.000

Τηλεόραση με τηλεσκοπικό βραχίονα

6

25.000

150.000

Σύστημα Απολύμανσης και Καθαρισμού Χώρων

2

45.000

90.000

Ψυγείο αίματος 4 °C

3

10.000

30.000

Καταψύκτης μοσχευμάτων

2

20.000

40.000

Αυτόματος απινιδωτής

2

3.500

7.000

Αντλία έγχυσης

85

4.200

357.000

Μόνιτορ 4 παραμέτρων

8

16.000

128.000

Διαγνωστικό σετ ωτοσκοπίου

32

250

8.000

Φορητός υπέρηχος

1

19.000

19.000

Αναισθησιολογικό μηχάνημα

1

30.000

30.000

Πιεσόμετρο τροχήλατο

37

2.700

99.900

Ψυχόμενη φυγόκεντρος για eppendorf

2

15.000

30.000

Ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος BECKMAN

2

60.000

120.000

Καταψύκτης -20°C

2

7.000

14.000

Θάλαμος νηματικής ροής

1

30.000

30.000

Τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας

2

1.990

3.980

Παγομηχανή για δημιουργία θρυμματισμένου πάγου

1

8.000

8.000

Μικροσκόπιο ανάστροφο

1

17.000

17.000

Φορητός καρδιογράφος

2

4.000

8.000

Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας με φωτογραφική έξοδο

1

15.000

15.000

Μηχανήματα απόρριψης μολυσματικού υλικού

4

17.000

68.000

Αναδευτήρες ασκών αίματος μετά ζυγού

3

12.000

36.000

Ηλεκτρονική φυγόκεντρος σωληναρίων

1

20.000

20.000

Αποψύκτης πλάσματος

1

14.000

14.000

Αναδευτήρες αιμοπεταλίων

1

32.000

32.000

Καρέκλα ζυγαριά

3

2.000

6.000

Ζυγός δαπέδου με αναστημόμετρο

7

5.000

35.000

Βρεφοζυγός ψηφιακός

8

4.200

33.600

Ζυγός δαπέδου

19

4.150

78.850

Πολυθρόνα τροχήλατη μεταφοράς ασθενών

10

600

6.000

}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.