Νόμος 3868/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις Διευθύνσεις των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας μέχρι την πλήρωση της σχετικής θέσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 

2. Μετά το εδάφιο θ' της περίπτωσης II της παραγράφου 5, του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{ι) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου με αντίστοιχη αναρίθμηση των λοιπών εδαφίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.