Νόμος 3883/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Συμβούλια Προαγωγών Αξιωματικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Συμβούλια Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ) είναι αρμόδια:

 

α. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ' αριθμόν 1 (ΣΠΑΣ1), για τις κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών του Στρατού Ξηράς Όπλων και Φροντιστών Αρχιτεχνιτών, που υπάγονται στα Όπλα.

 

β. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ' αριθμόν 2 (ΣΠΑΣ2), για τις κρίσεις Αντισυνταγματαρχών και Ταγματαρχών του Στρατού Ξηράς Σωμάτων.

 

γ. Τα Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ' αριθμόν 3 (ΣΠΑΣ3), για τις κρίσεις των κατώτερων αξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

 

δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), για τις κρίσεις των Πλωταρχών και κατώτερων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

 

ε. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Αεροπορίας (ΣΠΑΑ), για τις κρίσεις των Επισμηναγών και κατώτερων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών των ΚΣ (ΣΠΑΚΣ), για τις κρίσεις των ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων.

 

2. Τα Συμβούλια Προαγωγών Αξιωματικών συντίθενται όπως παρακάτω:

 

α. ΣΠΑΣ1: Από τον Α' Υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού ως Πρόεδρο και 5 ανώτατους Αξιωματικούς Όπλων ως μέλη.

 

β. ΣΠΑΣ2: Από τον Β' Υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού ως Πρόεδρο και 5 ανώτατους Αξιωματικούς ως μέλη, από τους οποίους υποχρεωτικά 2 Σωμάτων.

 

γ. ΣΠΑΣ3: Από 1 Υποστράτηγο Όπλου ως Πρόεδρο και πέντε (5) ανώτατους Αξιωματικούς ως μέλη.

 

δ. ΣΠΑΝ: Από 1 Μάχιμο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιμους Αξιωματικούς ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης Αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.

 

ε. ΣΠΑΑ: Από 1 Ιπτάμενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο ως Πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωματικούς Ιπταμένους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης Αξιωματικών Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, το νεότερο μέλος αντικαθίσταται κατά περίπτωση από:

 

(1) Ανώτατο Αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των Μηχανικών.

 

(2) Ανώτατο Αξιωματικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.

 

(3) Ανώτατο Αξιωματικό Αεράμυνας, για τις κρίσεις των Αξιωματικών Αεράμυνας.

 

(4) Ανώτατο Αξιωματικό Οικονομικό, για τις κρίσεις των Οικονομικών.

 

(5) Τον αρχαιότερο Αξιωματικό ειδικότητας Εφοδιαστή, Διοικητικού, Μετεωρολόγου ή Έρευνας - Πληροφορικής, για τις κρίσεις Αξιωματικών των ειδικοτήτων αυτών.

 

στ. ΣΠΑΚΣ: Από τον Υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο και από 4 ανώτατους Αξιωματικούς ως μέλη. Κάθε ΓΕ διαθέτει από 1 ανώτατο Αξιωματικό για τη συγκρότηση του Συμβουλίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

3. Τα ΣΠΑ των Κλάδων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕ του αρμόδιου Κλάδου μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου βασικής σύνθεσης του Κλάδου του. Το ΣΠΑΚΣ συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.