Νόμος 3883/10

Ν3883/2010: Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3883/2010: Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/2010), 24-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Πρώτο μέρος: Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Προέλευση και ειδικότητες αξιωματικών

 

Άρθρο 2: Προέλευση

Άρθρο 3: Διακρίσεις - Ειδικότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσιακές μεταβολές

 

Άρθρο 4: Γενικά

Άρθρο 5: Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

Άρθρο 6: Τόπος Προτίμησης

Άρθρο 8: Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές

Άρθρο 9: Μετατάξεις

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου - Πίνακες

Άρθρο 12: Κριτήρια

Άρθρο 13: Προσφυγές - Κύρωση Πινάκων

Άρθρο 13Α: Ειδικές κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας

Άρθρο 13Β: Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής

 

Κεφάλαιο Δ: Αξιολόγηση, εξέλιξη και ιεραρχία

 

Άρθρο 14: Σύστημα αξιολόγησης

Άρθρο 15: Συμβούλια Κρίσεων

Άρθρο 17: Συμβούλια Προαγωγών Αξιωματικών

Άρθρο 18: Εισηγητές - Γραμματείς - Αναπληρωματικά Μέλη

Άρθρο 20: Τακτικές και έκτακτες κρίσεις

Άρθρο 22: Διαδικασίες κατά τις κρίσεις

Άρθρο 23: Καταληκτικοί βαθμοί

Άρθρο 24: Ειδικότερες διατάξεις

Άρθρο 25: Είδη κρίσεων

Άρθρο 26: Προαγωγές

Άρθρο 27: Χρόνοι προαγωγής

Άρθρο 28: Χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας

Άρθρο 29: Κριτήρια Προαγωγών

Άρθρο 30: Φοίτηση σε σχολεία

Άρθρο 31: Κρίσεις ανά βαθμό

Άρθρο 32: Αποστρατευτικός Βαθμός και Τιμητικές Διακρίσεις

Άρθρο 33: Πρόωρη έξοδος από το στράτευμα

Άρθρο 34: Αξιωματικοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)

Άρθρο 35: Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας

Άρθρο 36: Ιεραρχία και Αρχαιότητα

Άρθρο 37: Επετηρίδες Αξιωματικών

 

Κεφάλαιο Ε: Ανάκληση στην ενέργεια

 

Άρθρο 38: Μόνιμοι εξ Εφέδρων

Άρθρο 39: Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ' Απονομή

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Πειθαρχικός έλεγχος

 

Άρθρο 41: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 52: Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια

 

Κεφάλαιο Ζ: Σώμα Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

 

Άρθρο 54: Μετονομασία - Υπαγωγή

Άρθρο 55: Στελέχωση - Προέλευση Αξιωματικών

Άρθρο 56: Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Η: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1911/1990

Άρθρο 66: Έξοδα Κηδείας Αξιωματικών

Άρθρο 69: Μονιμοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητείας

 

Δεύτερο μέρος: Δομή διοίκησης, δομή δυνάμεων και πρόγραμμα προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων

 

 

Άρθρο 72: Δομή Δυνάμεων

Άρθρο 73: Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 74: Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 75: Διάρθρωση του Μακροπρόθεσμου και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 76: Ενεργοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών

 

Τρίτο μέρος: Ρύθμιση θεμάτων στρατολογίας, προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου και συναφείς διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3421/2005 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 302/Α/2005) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 292/2003 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης (ΦΕΚ 248/Α/2003) και ειδικοί έφεδροι οπλίτες

 

Άρθρο 77: Τροποποίηση Στρατολογικής Νομοθεσίας

Άρθρο 78: Ζητήματα εναλλακτικής υπηρεσίας

Άρθρο 79: Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους

 

Κεφάλαιο Β: Προστασία ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 82: Κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων πολέμου

Άρθρο 83: Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης

Άρθρο 84: Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974

Άρθρο 87: Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων

Άρθρο 88: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 89: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)

Άρθρο 90: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.