Νόμος 3883/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εισηγητές - Γραμματείς - Αναπληρωματικά Μέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εισηγητές στα ανωτέρω Συμβούλια ορίζονται ως εξής:

 

α. Για τον Στρατό Ξηράς οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και Εθελοντών Μακράς Θητείας. Εφόσον στο Σώμα δεν προβλέπεται Διευθυντής ή ο προβλεπόμενος δεν είναι ανώτατος αξιωματικός, εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

β. Για το Πολεμικό Ναυτικό:

 

(1) Ο Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Μάχιμων Ειδικοτήτων, Φάρων και Εθελοντών Μακράς Θητείας.

(2) Ο Διευθυντής Δ' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Μηχανικών.

(3) Ο Διευθυντής Ε' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Αξιωματικών Οικονομικού.

(4) Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων και Νοσηλευτικής.

 

γ. Για την Πολεμική Αεροπορία:

 

(1) Ο Διευθυντής Β' Κλάδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τις κρίσεις των Ιπτάμενων.

(2) Ανώτατος Αξιωματικός Μηχανικός, για τις κρίσεις των Μηχανικών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

(3) Ανώτατος Αξιωματικός Αεράμυνας για τις κρίσεις των Αξιωματικών Αεράμυνας - Τεχνικών Ειδικοτήτων Αεράμυνας - Αμύνης Αεροδρομίων.

(4) Ανώτατος Αξιωματικός Ιατρός, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών και Ψυχολόγων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

(5) Ανώτατος αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών μακράς θητείας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

(6) Ανώτατος Αξιωματικός Ιπτάμενος ή Μηχανικός για τις κρίσεις των Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης.

 

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ανώτατος Αξιωματικός σε κάποια ειδικότητα, εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

 

δ. Για τα Κοινά Σώματα ο αρχαιότερος Αξιωματικός του οικείου Σώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

2. Γραμματείς ορίζονται ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί, που διορίζονται:

 

α. Για το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

β. Για τα λοιπά Συμβούλια Προαγωγών Αξιωματικών από τους Αρχηγούς των οικείων Κλάδων.

 

3. Με τη διαταγή συγκρότησης των παραπάνω Συμβουλίων Κρίσεων και Προαγωγών ορίζονται δύο (2) ανώτατοι Αξιωματικοί ως αναπληρωματικά μέλη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.