Νόμος 3938/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ταυτότητα εποχικών πυροσβεστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 3 του νόμου 2612/1998 (ΦΕΚ 112/Α/1998) προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

 

{7Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης εφοδιάζονται κατά τον χρόνο ισχύος της σύμβασης τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για την απόδειξη της ιδιότητας τους και δεν υποκαθιστά το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας, τα διαλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, τα απαιτούμενα για την έκδοση του δικαιολογητικά, το εκδίδον όργανο, και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.