Νόμος 3984/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Υποχρέωση ενημέρωσης για την αφαίρεση ιστών και κυττάρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σχετικά με την ενημέρωση ζώντα ή θανόντα δότη ιστών και κυττάρων εφαρμόζεται το άρθρο 7 του παρόντος νόμου σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 26/2008.

 

2. Για τα αναπαραγωγικά κύτταρα ισχύουν τα οριζόμενα στο νόμο 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005).

 

3. Για το ομφαλοπλακουντιακό αίμα ισχύουν τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.