Νόμος 3984/11

Ν3984/2011: Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3984/2011: Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 150/Α/2011), 27-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές αρχές - προϋποθέσεις δωρεάς οργάνων

 

Άρθρο 4: Θεραπευτικός σκοπός δωρεάς και μεταμόσχευσης

Άρθρο 5: Απαγόρευση ανταλλάγματος

Άρθρο 6: Δαπάνες - αποζημίωση

Άρθρο 7: Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 8: Αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη

Άρθρο 9: Αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη

Άρθρο 10: Τήρηση ανωνυμίας

Άρθρο 11: Δωρεά προς ορισμένο πρόσωπο

 

Κεφάλαιο Γ: Ποιότητα και ασφάλεια των οργάνων

 

Άρθρο 12: Πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας

Άρθρο 13: Οργανισμοί αφαίρεσης

Άρθρο 14: Αφαίρεση οργάνων

Άρθρο 15: Μονάδες Μεταμόσχευσης

Άρθρο 16: Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη

Άρθρο 17: Μεταφορά οργάνων, δοτών, υποψήφιου λήπτη, μεταμοσχευτικής ομάδας

Άρθρο 18: Υγειονομικό προσωπικό

Άρθρο 19: Υποψήφιοι λήπτες

Άρθρο 20: Ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 21: Σύστημα υποβολής στοιχείων και διαχείριση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων

Άρθρο 22: Ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας σε σχέση με τις εν ζωή δωρεές

 

Κεφάλαιο Δ: Υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών

 

Άρθρο 23: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 24: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 25: Διοίκηση Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 26: Πόροι Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 27: Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 28: Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

 

Κεφάλαιο Ε: Ανταλλαγές οργάνων με τρίτες χώρες και ευρωπαϊκοί οργανισμοί ανταλλαγής οργάνων - ανταλλαγή πληροφοριών

 

Άρθρο 29: Ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες

Άρθρο 30: Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ανταλλαγής οργάνων

Άρθρο 31: Αρχεία και εκθέσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Αφαίρεσης και τα κέντρα μεταμόσχευσης

Άρθρο 32: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 33: Έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προστασία προσωπικών δεδομένων - ιατρικό απόρρητο - ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 34: Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εμπιστευτικός χαρακτήρας και ασφάλεια της επεξεργασίας

Άρθρο 35: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 36: Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 37: Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

Άρθρο 38: Δήμευση - Διάθεση εσόδων

Άρθρο 39: Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 40: Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση ιστών, κυττάρων, οργάνων

Άρθρο 41: Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρυθμίσεις για την αφαίρεση, δωρεά, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή ιστών και κυττάρων

 

Άρθρο 42: Υπαγωγή στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 26/2008

Άρθρο 43: Θεραπευτικός σκοπός

Άρθρο 44: Αποζημίωση

Άρθρο 45: Τήρηση ανωνυμίας

Άρθρο 46: Δωρεά προς ορισμένο πρόσωπο

Άρθρο 47: Υποχρέωση ενημέρωσης για την αφαίρεση ιστών και κυττάρων

Άρθρο 48: Υποχρέωση ενημέρωσης για την αφαίρεση ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Άρθρο 49: Προμήθεια ιστών και κυττάρων από ζώντες και θανόντες δότες

Άρθρο 50: Προμήθεια, έλεγχος, επεξεργασία, αποθήκευση, διανομή ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Άρθρο 51: Οργανισμοί προμήθειας

Άρθρο 52: Ορισμός και διακρίσεις ιδρυμάτων ιστών

Άρθρο 53: Τράπεζες Ιστών και Κυττάρων

Άρθρο 54: Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Άρθρο 55: Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Άρθρο 56: Λειτουργία Τράπεζας Ιστών χωρίς άδεια

Άρθρο 57: Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων

Άρθρο 58: Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Κέντρα Δοτών

Άρθρο 59: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 60: Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 61: Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

Άρθρο 62: Δήμευση - Διάθεση εσόδων

Άρθρο 63: Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

 

Κεφάλαιο Η: Τελικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 65: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και νοσοκομείων

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Άρθρο 69: Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 70: Διατάξεις φαρμακείων

Άρθρο 71: Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 73: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα: Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-06-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 56 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.