Νόμος 3986/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα πρώτα 80 m2 κύριων χώρων αυτής, με 40 €/m2, για τα επόμενα από 81 m2 μέχρι και 120 m2 κύριων χώρων αυτής, με 65 €/m2, για τα επόμενα από 121 m2 μέχρι και 200 m2 κύριων χώρων αυτής, με 110 €/m2, για τα 201 m2 έως 300 m2 κύριων χώρων αυτής, με 200 €/m2 και για τα πλέον των 300 m2 κύριων χώρων αυτής, με 400 €/m2.

 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 €/m2.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:

 

α)α) για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 cc σε 4.000 €,

β)β) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 cc προστίθενται 600 € ανά 100 cc μέχρι τα 2.000 cc,

γ)γ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 cc προστίθενται 900€ ανά 100 cc και μέχρι 3.000 cc και

δ)δ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 cc προστίθενται 1.200 € ανά 100 cc.}

 

3. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 m, στο ποσό των 4.000 €, ενώ για τα πάνω από 5 m το πόσο αυτό αυξάνεται κατά 2.000 €/m.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 m, 12.000 €, πάνω από 7 m και μέχρι 10 m προστίθενται 3.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 10 m και μέχρι 12 m προστίθενται 7.500 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 12 m και μέχρι 15 m 15.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 15 m και μέχρι 18 m 22.500 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από 18 m και μέχρι 22 m 30.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από 22 m προστίθενται 50.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, σε 160 €/m2 μέχρι τα 60 m2 και σε 320/m2 για επιφάνεια άνω των 60 m2.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται μέχρι και την 31.-12-2013.}

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρμόζονται από 01-01-2011 και μετά και οι διατάξεις της παραγράφου 6 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17-12-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.