Νόμος 4001/11 - Άρθρο 154

Άρθρο 154


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου 2289/1995 αναφέρεται Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στο εξής νοείται Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας στο εξής νοείται Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στο εξής νοείται Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Όπου στο νόμο 2289/1995 αναφέρεται Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου - Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων νοείται η Εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 145, στην οποία από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, όλες οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που είχαν ανατεθεί στις εταιρείες Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου και Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου - Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία βάσει του νόμου [Ν] 468/1976 και του νόμου 2289/1995 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και αφορούν στους σκοπούς της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων, περιέρχονται σε αυτήν κατ' αποκλειστικότητα και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2289/1995 και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.