Νόμος 4015/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Δικαίωμα πρόσβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μόνον καταχωρισμένοι στο Μητρώο ως Ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, που επίσης έχουν αναγνωριστεί και καταχωριστεί στο Μητρώο, έχουν Δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές και στα κίνητρα του συγκεκριμένου νόμου, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων.

 

2. Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου έχουν Δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.