Νόμος 4384/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Ο νόμος [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000), όπως ισχύει.

 

β) Το άρθρο 31 και η παράγραφος 7 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993) και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44 και οι παράγραφοι 1 έως 6 και 8 του άρθρου 47.

 

γ) Τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 16, 18, 19, και 19Α του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), όπως ισχύουν.

 

δ) Η παράγραφος 15 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

στ) Το άρθρο 1 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999), όπως ισχύει.

 

ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

η) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το από [ΒΔ] 30-11-1940 βασιλικό διάταγμα Περί επιθεωρήσεως σφαγίων (ΦΕΚ 419/Α/1940).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.